Glavni Kontakt

12 + 2 =

M.A.X. MOBILE 7 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Adresa sjedišta: Trnovitička 5/A, 10040 Zagreb
Adresa uprave: Zagrebačka 162b 10360 Sesvete
Adresa elektroničke pošte:
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080746625
OIB: 10817912900
Račun u Addiko Bank · IBAN HR8325000091101338021 · Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn
Direktor: Helena Borko