Glavni Kontakt

4 + 1 =

ZVJERINJAK d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Adresa sjedišta: Zagrebačka 162b 10360 Sesvete
Adresa uprave: Zagrebačka 162b 10360 Sesvete
Adresa elektroničke pošte:
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 081080234
OIB: 17527135025
Račun u OTP BANKA · IBAN HR8924070001100178077 · Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn
Direktor: Helena Borko